Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

0355 c836 500
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viael-kaktus el-kaktus
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viael-kaktus el-kaktus
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viael-kaktus el-kaktus

October 08 2018

0355 c836 500
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
7375 44ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek

October 04 2018

2005 5003 500
Reposted fromrol rol viacharlotte99 charlotte99
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
Ten dzień będzie dla ciebie łatwiejszy, jeśli po prostu zaakceptujesz to, co jest, zamiast starać się wszystko dopasowywać do swoich wcześniejszych wyobrażeń.
— William Paul Young
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viael-kaktus el-kaktus
Są w twoim życiu takie lęki, których nie możesz sobie oszczędzić ani ty, ani żaden człowiek na Ziemi. Lęki tak głęboko zakorzenione, że nie ma w twojej duszy miejsca, w którym możesz się ukryć, nie ma sposobu, by im uciec. Chwytają cię, biorą w posiadanie, wyciskają z ciebie życie, dopóki nie budzisz się w nocy zlany potem, cały we łzach i boisz się dotknąć ziemi pod sobą, bo wciąż się czujesz, jakbyś spadał, i spadał. Niekończący się upadek. Dopóki nie przerwie go boleśnie twarda powierzchnia.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viael-kaktus el-kaktus
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viael-kaktus el-kaktus
9988 aee7 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakarmacoma karmacoma
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
Reposted fromverronique verronique viael-kaktus el-kaktus

September 24 2018

Ulżyło mi. Chciałabym wrócić teraz do momentu zanim wszystko popsułam. Przepraszam.
Tags: tak

September 18 2018

im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viacharlotte99 charlotte99
5321 5bb3
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...