Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

teoretycznie, jestem przygotowana na najgorsze
ale co będzie, jeśli nadejdzie najgorsze?
Tags: tak
Reposted fromciarka ciarka viaelentarie elentarie
4456 bc03

dialnfornoir:

Breathless (1960)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaelentarie elentarie

June 04 2017

Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 03 2017

5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viala-lu la-lu
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viala-lu la-lu
boję się, jestem przerażona. co jeśli wszystko czego się obawiam jest prawdą? 
Tags: tak
mam do ciebie żal, ale nie powiem ci

jeżeli coś mi się stanie, nie chcę żebyś się obwiniała
bo to nie jest twoja wina
Tags: tak
Boję się, że wszystko się sprawdzi
a nawet 
okaże się, że jest o wiele gorzej
Tags: tak
9454 75b6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl