Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viael-kaktus el-kaktus
0317 034c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburnmyshadow burnmyshadow
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialittlefool littlefool

April 08 2018

W naszej kulturze za optymalny uchodzi stan neutralności emocjonalnej. Afekt - to coś złego. Słyszy się taki zarzut: ''Podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie''. Albo: ''Porozmawiajmy rzeczowo''.

Od dziecka jesteśmy trenowani, 
żeby za wszelką cenę zachowywać neutralność emocjonalną. Nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. To dotyczy także emocji pozytywnych - nie cieszyć się za głośno, nie mieć zbyt dużej nadziei, nie okazywać, że czujemy dumę z naszych sukcesów."

prof. Ewa Trzebińska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakarmacoma karmacoma
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (1)
to był koniec.
w tym momencie zrozumiałam, że non stop mnie odtrącasz.
zauważyłam jak wiele nas dzieli
i
powiem szczerze,
że było mi cholernie przykro, jednocześnie
miałam to głęboko gdzieś.
Tags: tak

March 31 2018

W tej chorej walce z samą sobą, stanęłam po złej stronie. Zamiast przezwyciężać słabości – niszczę siebie, z wściekłą irytacją opluwam swoje imię, z bezsilną rezygnacją zabijam w sobie resztki człowieka. Stanęłam po złej stronie – sama sobie jestem wrogiem...
— Anka Mrówczyńska – Samobójstwo na raty
Reposted fromnyaako nyaako viachair chair

March 30 2018

Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson
Reposted fromniewychowana niewychowana viadziewcze dziewcze
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viael-kaktus el-kaktus

March 27 2018

Reposted fromzatora zatora viadarkparadise darkparadise
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viajasnaa jasnaa
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajasnaa jasnaa
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viadiedrunk diedrunk
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viadiedrunk diedrunk

March 23 2018

odsunąłeś mnie od siebie, 
wykreśliłeś z życia.

dziękuje.
Tags: tak
jest dziwnie, źle, nie tak
Tags: tak

March 22 2018

1549 b920
Tags: tak
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl