Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

1376 91bd 500
Reposted from2017 2017 viajakubzulczyk jakubzulczyk

January 11 2018

2535 df28
Reposted fromoll oll viafriends friends

January 09 2018

5456 113d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatvseries tvseries
5457 37c1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatvseries tvseries

January 08 2018

0341 c0b6
Reposted bynotyourstrawberryx notyourstrawberryx

January 07 2018

4505 15ab
Reposted fromtvseries tvseries viatoniewszystko toniewszystko
6371 9d32 500
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
4065 4de0
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaoutoflove outoflove
5441 d85c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
3236 86bc
Reposted frompanicstricken panicstricken viaoutoflove outoflove
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaoutoflove outoflove
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który kocha się w Twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
Reposted fromplayinglove playinglove viaoutoflove outoflove
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viatoniewszystko toniewszystko
4763 db5e 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
0976 a419
Reposted fromnikotyna nikotyna viatoniewszystko toniewszystko
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl