Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Reposted fromjasminum jasminum
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viajasnaa jasnaa
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
4983 0b72 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viajasnaa jasnaa

Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. 

— Jakub Żulczyk - O lęku
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka vialittlefool littlefool
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viacharlotte99 charlotte99
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacharlotte99 charlotte99
9691 a4c9 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
9689 a987
Reposted fromtosiaa tosiaa
1543 f311 500

noveia:

ig: _claudiajane

Reposted fromtosiaa tosiaa

November 11 2017

3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viacharlotte99 charlotte99
5181 6814 500
8092 e203
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
8134 74a4
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl