Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

4055 a7e3
Reposted fromkrzysk krzysk viaizzy13violinzz izzy13violinzz
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaMissMurder MissMurder
6766 ac76 500

tarkovskologist:

Au Hasard Balthazar (1966) dir. Robert Bresson

Reposted fromLittleJack LittleJack
Ona nie potrafiła zostać, ja nie potrafiłem jej zatrzymać, obydwoje byliśmy równo porąbani i dźwigaliśmy nadbagaż przeszłości.
— Cora Carmack
Reposted fromMissMurder MissMurder vialittlefool littlefool

April 25 2017

2246 9f72 500

mhaybe:

infiniety:

Instagram: @weronikazalazinska

 daily reminder : you are beautiful x

Reposted fromtosiaa tosiaa
9373 6360 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz.
— Megan Hart
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
6139 e1e7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
6096 1d47 500
Reposted fromtosiaa tosiaa

April 24 2017

5350 b757
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viahiena hiena
9803 089e
Choć unikam tradycyjnych ról kobiecych, to tkwi we mnie przekonanie, że mężczyzna powinien zapewnić kobiecie bezpieczeństwo. Chcę wierzyć, że jeśli coś mi się stanie, to on się mną zaopiekuje.
— Martyna Wojciechowska
Reposted frommgkmghm mgkmghm viahiena hiena
5516 4cf1 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viahiena hiena
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
8831 a0fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viahiena hiena

personasanta:

does anybody else think tired and sleepy mean two totally different things

despairnaegami:

sleepy is cute and dozing off and happy but tired is 10 cups of coffee and murder

artkat:

image

staxilicious:

reposting because the last graphic comment is FLAWLESS

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viahiena hiena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl