Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
3730 2dd1 500
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaBeLikeBlair BeLikeBlair
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaBeLikeBlair BeLikeBlair
7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaBeLikeBlair BeLikeBlair

July 21 2017

July 20 2017

Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viadarkparadise darkparadise
6849 549e 500

balmain-vogue:

Shop sunglasses!

Use coupon code Tumblr444 to get 30$-3$, 50$-5$, 80$-8$, 100$-10$, no limits in Zaful. @fshionme

Reposted fromtosiaa tosiaa
7779 f29a

druged:

spread love

7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaknowyourworth knowyourworth
1708 7a4a
Reposted fromLittleJack LittleJack
...
Reposted fromweightless weightless vialittlefool littlefool
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
Reposted fromweightless weightless viaknowyourworth knowyourworth
3730 2dd1 500
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl