Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viacharlotte99 charlotte99
5321 5bb3
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viael-kaktus el-kaktus
3490 01fe 500
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
W pewnym momencie serce ją zakuło, to smutek zaczął się odzywać. Ten rodzaj nostalgii, która niesie ze sobą tęsknotę za czymś mniej określonym. Lub - jak w tej sytuacji - za kimś. Na co dzień silna, niezależna, teraz leżała w towarzystwie melancholii myśląc o tym, jak miło i lżej na sercu byłoby mieć obok kogoś, kto rozumiałby ją bez słów. Kto milczałby z nią i śmiał się. Pocieszał i po prostu był przy niej. Nic więcej. Żeby tylko był. Pomyślała o szansach, które być może pojawiły się w jej życiu. Czy był ktoś, kto by ją zaakceptował taką jaka jest? Czy odtrąciła kogoś, kto mógł odegrać ważną rolę w jej życiu? Nie wiedziała. "Gdyby ktoś, kogo już spotkałam, miał być kimś ważnym, to by został." 
http://majowebzy.blogspot.com
Reposted fromlaters laters viacharlotte99 charlotte99

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlotte99 charlotte99
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Tylko mnie teraz nie przegap, bo już kiedyś się komuś w życiu rozpłynęłam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacharlotte99 charlotte99
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viacharlotte99 charlotte99
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacharlotte99 charlotte99

September 16 2018

Utknęłam między stanem, gdzie nie chcę Ciebie znać, a chciałabym żebyś wrócił. Żeby było jak wcześniej.
Tags: tak

Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. 

— Jakub Żulczyk - O lęku
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viadiedrunk diedrunk
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viadiedrunk diedrunk

September 11 2018

Jesteś identyczny jak mój ojciec.
Zawsze będę czuła, że nie jestem wystarczająco dobra, by być interesującą dla Ciebie.
Cokolwiek byś nie powiedział, nie będę w stanie Ci zaufać.
Tags: tak

Relacje z kimś to przede wszystkim nieustanna praca. Trzeba mieć dla siebie czas, dziękować za wspaniałe momenty i wyciągać wnioski z tych gorszych. Trzeba ze sobą rozmawiać nawet wtedy, gdy to wcale nie jest proste i umieć pójść na kompromis. Innym razem trzeba z czegoś zrezygnować, czasami umieć się poświęcić.

Musicie być dla siebie wsparciem, nieustannie. Zapewniać sobie poczucie bezpieczeństwa, doceniać drugą osobę, troszczyć się o siebie, respektować swoje drobne wady i każdego dnia otwierać się na siebie.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viael-kaktus el-kaktus
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viael-kaktus el-kaktus

August 17 2018

4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl