Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

7478 6070 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy

September 20 2017

nie oczekuje wiele,
chciałabym być tylko miłością twojego życia
Tags: tak
Reposted bydelainniskowopartyhardorgtfomesoutepersona-non-gratacoolstorybro23femme-fatalnokturnalBaddestWitchInTheTownnaturalgingernienienieoutkapalekkaprzesadakudlatythesmajlpinkcacaooviolethilldissapointedbutnotsuprisedwolalabymfemme-fatalpraesensladylena
szukam cie mimowolnie

w tłumie
czy w deszczu
rozglądam się wszędzie za tobą
a napotykam tylko cień tego, co nas kiedyś połączyło
Tags: tak
8836 3c52
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

September 17 2017

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viamissyseepy missyseepy
9509 2122 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamissyseepy missyseepy
1502 537e 500
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamissyseepy missyseepy
6055 056c
Reposted fromoutoflove outoflove viamissyseepy missyseepy
7217 214e
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viamissyseepy missyseepy
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viamissyseepy missyseepy
3326 9e35 500
.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamissyseepy missyseepy
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl